WIP publiceert richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de ziekenhuizen

WIP publiceert richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de ziekenhuizen

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor de ziekenhuizen gepubliceerd op haar website (www.wip.nl). De richtlijn maakt onderdeel uit van de algemene voorzorgsmaatregelen. Het betreft een revisie van de richtlijn. De revisie is uitgevoerd door medewerkers van bureau WIP. De belangrijke wijzigingen staan in hoofdstuk 2. 

Naast de richtlijn wordt een tabel gepubliceerd waarin een overzicht staat van het landelijk commentaar en de wijze waarop dit commentaar is verwerkt in de definitieve richtlijn. 

De WIP bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze richtlijn!

Datum: 
vrijdag, september 25, 2015