Concept WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen open voor landelijk commentaar

Concept WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen-versie verpleeghuizen open voor landelijk commentaar

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de conceptrichtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen opengezet voor landelijk commentaar. Het betreft een geheel herziene versie van de huidige richtlijn die is afgeleid van de versie voor de ziekenhuizen. U kunt de conceptrichtlijn vinden op de website van de WIP (www.wip.nl) onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

 

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 31 augustus 2016. Bij voorkeur ontvangt de WIP uw commentaar door het invullen van het commentaarformulier en deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van ‘LC PBM’. Ook het commentaarformulier is te vinden op de website van de WIP onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

Datum: 
donderdag, mei 19, 2016