WIP-richtlijn VHK open voor commentaar

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de richtlijn Virale hemorragische koortsen opengezet voor landelijk commentaar. Het gaat om een update van de huidige richtlijn waarin ook het aanvullend Ebola-advies is verwerkt. Omdat de VIZ als moedervereniging betrokken is bij de WIP maken we de leden van de VIZ er graag op attent dat deze richtlijn openstaat voor commentaar. De conceptrichtlijn is te vinden op de website van de WIP (www.wip.nl) onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

 

Reacties op de conceptrichtlijn kunnen worden ingediend tot uiterlijk 15 september 2016 door gebruik van te maken van het commentaarformulier en deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van ‘LC VHK’.

Datum: 
maandag, juni 27, 2016