WIP richtlijn Tuberculose open voor landelijk commentaar

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de conceptrichtlijn Tuberculose opengezet voor landelijk commentaar.  Het betreft een revisie van de huidige richtlijn. U kunt de conceptrichtlijn vinden op de website van de WIP (www.wip.nl) onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’. 

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 15 september 2015. Bij voorkeur ontvangt de WIP uw commentaar door het invullen van het commentaarformulier en deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van ‘LC Tbc’. Ook het commentaarformulier is te vinden op de website van de WIP onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

Datum: 
donderdag, mei 28, 2015