WIP-richtlijn open voor landelijk commentaar

Integrale versie van concept WIP-richtlijn Pospoelers en vermaalsytemen voor wegwerppo’s en –urinalen open voor landelijk commentaar

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de conceptrichtlijn Pospoelers en vermaalsystemen voor wegwerppo’s en -urinalen opengezet voor landelijk commentaar. Aanvankelijk betrof het een nieuwe richtlijn voor de verpleeghuissetting die was gebaseerd op de richtlijn Bedpanspoelers voor de ziekenhuizen en waaraan de vermaalsystemen waren toegevoegd. Omdat het voor zowel pospoelers en vermaalsystemen niet nodig is om onderscheid te maken voor verschillende settingen is uiteindelijk een  integrale richtlijnversie ontwikkeld voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen. De verwachting is dat de WIP in de toekomst, waar van toepassing, vaker zal kiezen voor integrale richtlijnen die gelden voor verschillende settingen. U kunt de conceptrichtlijn vinden op de website van de WIP (www.wip.nl) onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

 

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 15 april 2016. Bij voorkeur ontvangt de WIP uw commentaar door het invullen van het commentaarformulier en deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van ‘LC Pospoeler’. Ook het commentaarformulier is te vinden op de website van de WIP onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

Datum: 
donderdag, januari 21, 2016