Wijziging Ebola-advies

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP)  heeft het Ebola-advies van 17-12-2014 op één punt gewijzigd. Het gaat om de specifieke eisen voor de overall met betrekking tot de doorlaatbaarheid van bloedoverdraagbare micro-organismen en de bacteriële doordringing van vocht. De overall moet nu voldoen aan NEN-ISO 16603 óf 16604. In de eerdere versie was dit 16603 én 16604. De overall hoeft niet meer te voldoen aan NEN-EN 13795. Hiermee sluit het Ebola-advies aan op de WHO-richtlijn.

Het Ebola-advies is een aanvulling op de WIP-richtlijn Virale Hemorragische Koortsen. Deze richtlijn gaat in revisie. De expertgroep is inmiddels vastgesteld en zal na de zomer zijn eerste bijeenkomst hebben.

Datum: 
maandag, juli 27, 2015