Concept WIP-richtlijn Urinelozing en stoelgang-versie verpleeghuizen open voor landelijk commentaar

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de conceptrichtlijn Urinelozing en stoelgang voor de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen opengezet voor landelijk commentaar.  Het betreft een revisie van de huidige richtlijn. U kunt de conceptrichtlijn vinden op de website van de WIP (www.wip.nl) onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 1 oktober 2015. Bij voorkeur ontvangt de WIP uw commentaar door het invullen van het commentaarformulier en deze te sturen naar stwip@wip.nl onder vermelding van ‘LC Urinelozing’. Ook het commentaarformulier is te vinden op de website van de WIP onder het kopje ‘Richtlijnen open voor commentaar’.

Datum: 
vrijdag, juli 3, 2015