Alertheid gevraagd voor mogelijk risico van MRSA/BRMO-dragerschap onder asielzoekers

Alertheid gevraagd voor mogelijk risico van MRSA/BRMO-dragerschap onder asielzoekers  
Ellen Mascini, Ron Hendrix, Greet Vos en James Cohen Stuart vragen namens de Regieraad en de permanente Expertgroepen MRSA en BRMO van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) alert te zijn op mogelijk risico van MRSA/BRMO-dragerschap onder asielzoekers. Sinds half augustus 2015 is er in Nederland een sterke toename in de asielzoekersstroom op gang gekomen. Hoewel er  op dit moment nog weinig bekend is over het vóórkomen van resistente micro-organismen onder asielzoekers, zijn er aanwijzingen dat de MRSA-prevalentie bij deze mensen mogelijk verhoogd is. De WIP adviseert daarom om personen die minder dan 2 maanden geleden woonachtig zijn geweest in een instelling voor asielzoekers bij opname in zorginstellingen te screenen op MRSA in combinatie met passende infectiepreventiemaatregelen. De WIP beveelt aan om ook alert te zijn op mogelijk risico van verhoogde prevalentie van overige BRMO in afwachting van data hierover. Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de prevalentie van MRSA en BRMO onder asielzoekers, zullen de WIP-richtlijnen MRSA en BRMO worden aangepast als daar aanleiding toe is. Lees verder voor meer informatie

 

Bovenstaand bericht is geplaatst op de website van de WIP.

Datum: 
maandag, oktober 19, 2015